Sector Economie

Opleidingen in Economie en Bedrijfskunde

Wil jij Economie en Bedrijfskunde gaan studeren? De opleiding Economie en Bedrijfskunde wordt door verschillende hogescholen in Nederland aangeboden. Hieronder vind je een lijst met de hogescholen waar je een opleiding Economie en Bedrijfskunde kunt volgen.

Economie
Economie en Bedrijfskunde

 • Economie en Bedrijfskunde. Ik heb op dit moment alleen nog maar de vakken marketing en wiskunde&statistiek gehad. Hierbij gaat het over de strategie v...

  Anonieme reviewer
  Universiteit van Amsterdam
 • Mijn opleiding gaat over de economie. Het eerste bachelorjaar is heel algemeen, en verschillende aspecten van de economie worden behandeld, zoals micr...

  Anonieme reviewer
  Universiteit van Amsterdam
 • Je studeert economie en bedrijfskunde in het eerste jaar. Hierdoor is je eerste jaar heel breed en richt het zich op o.a. economie, bedrijfskunde, acc...

  Anonieme reviewer
  Universiteit van Amsterdam
 • Deze opleiding is in het eerste jaar (propedeuse) zeer breed. Dit jaar bestaat uit vakken uit de volgende zes studierichtingen: economie, economie fin...

  Anonieme reviewer
  Universiteit van Amsterdam
 • Bij de studie Economie en Bedrijfskunde aan de UvA wordt er in het propedeuse jaar eerst vakken gegeven over allerlei verschillende onderwerpen over d...

  Anonieme reviewer
  Universiteit van Amsterdam
 • Over de basisconcepten die van essentieel belang zijn voor bedrijskundigen en bedrijfseconomen in de huidige wereld. Vooral vanuit een wetenschappelij...

  Anonieme reviewer
  Universiteit van Amsterdam
  © 2019 Intostudies
  SMIT. Digitaal vakmanschap