Sector Recht

Opleidingen in Fiscaal Recht

Wil jij Fiscaal Recht gaan studeren? De opleiding Fiscaal Recht wordt door verschillende hogescholen in Nederland aangeboden. Hieronder vind je een lijst met de hogescholen waar je een opleiding Fiscaal Recht kunt volgen.

Recht
Fiscaal Recht

 • Je leert alles over belasting wat voorkomt in de praktijk. Je leert welke belasting er geheven kan worden van wie, handige constructies mbt omzeilen v...

  Anika
  Universiteit Leiden
 • Het eerste anderhalf jaar is gelijk aan de studie rechtsgeleerdheid, je krijgt hier de algemene vakken als staats-en bestuursrecht, strafrecht, privaa...

  Jolijn
  Tilburg University
 • Mijn opleiding gaat over de fiscale kant van de studie rechtsgeleerdheid. Het gaat dieper op het nederlandse belastingstelsel .We spitten het belastin...

  Annaise
  Tilburg University
 • In principe gaat het over alles wat te maken heeft met de fiscaliteit. Dit bekeken vanuit het perspectief van het recht.

  Simon
  Erasmus Universiteit Rotterdam
 • In het eerste jaar van de bachelor heb je een algemeen jaar. Alle rechtenstudenten volgen hetzelfde programma. Dit is erg positief, want je kunt op he...

  Michelle
  Tilburg University
 • In beginsel gaat het over rechtsgeleerdheid. Alle rechtsgebieden komen in grote lijnen aanbod, helaas komt het fiscale aspect enkel tot uiting in het...

  Kimberly
  Tilburg University
  © 2019 Intostudies
  SMIT. Digitaal vakmanschap