Sector Taal en Cultuur

Opleidingen in Geschiedenis

Wil jij Geschiedenis gaan studeren? De opleiding Geschiedenis wordt door verschillende hogescholen in Nederland aangeboden. Hieronder vind je een lijst met de hogescholen waar je een opleiding Geschiedenis kunt volgen.

Taal en Cultuur
Geschiedenis

 • De studie geschiedenis is in de kern, afhankelijk van de gekozen studierichting, voornamelijk een onderzoeksstudie. Dat wil zeggen: de vakken die binn...

  Jeroen
  Universiteit van Amsterdam
 • Geschiedenis. Het eerste bachelor jaar is opgedeeld in 4 tijdvakken, oudheid, middeleeuwen, vroegmodern en moderne geschiedenis. De overige 2 bachelor...

  Marjolein Schut
  Universiteit van Amsterdam
 • De Bachelor Geschiedenis is in eerste instantie een vrij brede opleiding. In het eerste jaar wordt alles van 3000 v.Chr. tot het heden behandeld. Heel...

  Lieke
  Radboud Universiteit Nijmegen
 • De opleiding geschiedenis geeft een inzicht in de moderne geschiedenis, vanaf de middeleeuwen. Er komen diverse onderwerpen aan bod. In het tweede jaa...

  Elise
  Erasmus Universiteit Rotterdam
 • goed opgebouwde opleiding. je kunt goed door werken maar word ook onderdsteund waar dat nodig is.

  Nina
  Universiteit Leiden
 • Geschiedenis gaat over het verhaal achter het verleden. Het gaat om de manier waarop het verhaal van het verleden wordt verteld. Welke dingen zijn van...

  Simon
  Radboud Universiteit Nijmegen
  © 2019 Intostudies
  SMIT. Digitaal vakmanschap