Sector Gedrag en Maatschappij

Opleidingen in Godsdienst-pastoraal Werk

Wil jij Godsdienst-pastoraal Werk gaan studeren? De opleiding Godsdienst-pastoraal Werk wordt door verschillende hogescholen in Nederland aangeboden. Hieronder vind je een lijst met de hogescholen waar je een opleiding Godsdienst-pastoraal Werk kunt volgen.

Gedrag en Maatschappij
Godsdienst-pastoraal Werk

 • Opleiding Theologie

  Jeroen
  Christelijke Hogeschool Windesheim
 • In de opleiding wordt je opgeleid tot kerkelijk werker. Omdat er vrij veel aandacht is voor de zgn. 'menswetenschappen' (agogisch, psychologie, leidin...

  Anonieme reviewer
  Christelijke Hogeschool Ede
 • praktische en theoretische onderbouwing om in je latere werkveld als pastoraal werker stevig in je schoenen te staan. Het heeft de nodige diepgang, ma...

  Ietsje de Boer
  NHL Hogeschool
 • In deze opleiding studeer je Theologie op hbo-niveau. Dit betekend dat je naast de theologische vakken (Nieuwe Testament, Oude Testament, Geloofsleer,...

  Heleen
  Christelijke Hogeschool Ede
 • De opleiding is een theologische beroepsopleiding met verschillende keuzes in afstudeerrichtingen. Er is aandacht voor Bijbelse , sociale en organisat...

  Rob
  Christelijke Hogeschool Ede
 • Godsdienst Pastoraal Werk. Oftewel HBO theologie.

  Ien
  Christelijke Hogeschool Ede
  © 2019 Intostudies
  SMIT. Digitaal vakmanschap