Sector Gedrag en Maatschappij

Opleidingen in Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Wil jij Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gaan studeren? De opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening wordt door verschillende hogescholen in Nederland aangeboden. Hieronder vind je een lijst met de hogescholen waar je een opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening kunt volgen.

Gedrag en Maatschappij
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

 • Opleiding tot MWD'er. Veel verschillende vakken. Uiteenlopend van psychologie, recht, systeemtheorie enz. Erg brede opleiding, veel stage mogelijkhed...

  Anonieme reviewer
  NHL Hogeschool
 • Ik heb in deeltijd de opleiding MWD gedaan met als uitstroomprofiel jeugdzorg. De opleiding bereide ons heel specifiek voor op de aankomende decentral...

  Anonieme reviewer
  Saxion
 • Mijn opleiding gaat vooral over mensen. Ik heb verschillende doelgroepen; ouderen, gehandicapten, jongeren, verslaafden, etc. Ik leer hoe ik deze mens...

  Anonieme reviewer
  Hogeschool Inholland
 • Mijn opleiding gaat over het verlenen van hulp aan mensen met verschillende problematieken. In het theoretische kader leren we veel over de analyse va...

  Anonieme reviewer
  Hanzehogeschool Groningen
 • In deze opleiding wordt je opgeleid om maatschappelijk werker te worden. Het is een hele brede opleiding waar je vooral jezelf heel goed leert kennen....

  Anonieme reviewer
  Hogeschool Leiden
 • De opleiding gaat over hoe ik wordt opgeleid tot maatschappelijk werkster. Dit door middel van de vakken psychologie, sociologie, sociale wetenschappe...

  Anonieme reviewer
  Hogeschool Inholland
  © 2019 Intostudies
  SMIT. Digitaal vakmanschap