Sector Gedrag en Maatschappij

Opleidingen in Sociale Geografie en Planologie

Wil jij Sociale Geografie en Planologie gaan studeren? De opleiding Sociale Geografie en Planologie wordt door verschillende hogescholen in Nederland aangeboden. Hieronder vind je een lijst met de hogescholen waar je een opleiding Sociale Geografie en Planologie kunt volgen.

Gedrag en Maatschappij
Sociale Geografie en Planologie

 • In het algemeen zoek je uit waarom mensen wonen waar ze wonen, waarom bedrijven zich op bepaalde plekken vestigen en welke culturele kenmerken van bep...

  Mathijs Struijk
  Rijksuniversiteit Groningen
 • De opleiding is erg breed georiënteerd. Je leert zowel economische aspecten als sociale, planning en fysische aspecten van de wereld. Dit maakt de stu...

  Ronald Kleine
  Rijksuniversiteit Groningen
 • Sociale geografie en planologie is een hele brede opleiding waarmee je heel veel mogelijkheden hebt! Je begint je propedeuse jaar met brede vakken en...

  Lysanne Bruinsma
  Rijksuniversiteit Groningen
 • Erg leerzame pre-master. Er wordt veel ingezet op wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden, zoals statistiek en methodologie. Daarnaast zijn er ook go...

  Robin van Lieshout
  Universiteit Utrecht
 • Over sociale relaties tussen mensen, bedrijven, overheden en andere actoren. Er wordt gekeken naar de plaatsspecifieke eigenschappen. Globalisatie in...

  Danielle
  Universiteit van Amsterdam
 • De opleiding gaat over een manier van het analyseren van vraagstukken, waarbij niet één enkel onderwerp centraal staat. Een econoom analyseert vraagst...

  Marcel
  Universiteit Utrecht
  © 2019 Intostudies
  SMIT. Digitaal vakmanschap