Sector Techniek

Opleidingen in Technische Wiskunde

Wil jij Technische Wiskunde gaan studeren? De opleiding Technische Wiskunde wordt door verschillende hogescholen in Nederland aangeboden. Hieronder vind je een lijst met de hogescholen waar je een opleiding Technische Wiskunde kunt volgen.

Techniek
Technische Wiskunde

 • De studie Technische Wiskunde geeft je meer inzicht in de echte wiskunde. Het is niet meer dat je de regeltjes en ezelsbruggetjes gebruikt om je opdra...

  Henk Pors
  TU Delft
 • De wiskunde die ik leer toepassen op de werkelijkheid, zowel op economie als op techniek.

  Jet
  TU Eindhoven
 • Bij Technische wiskunde krijg je zoveel theoretische wiskunde als vele manieren om de wiskunde te gebruiken, bijvoorbeeld in de natuurkunde, informati...

  Linde Olthof
  Universiteit Twente
 • Bij Technische Wiskunde leer je niet alleen maar stom weg uitrekenen en oplossingen van vragen. Met behulp van allerlei wiskundige computerprogramma's...

  Wessel
  TU Delft
 • De opleiding gaat over het abstract nadenken over wiskundige termen, maar ook het toepassen van deze begrippen in wiskundige modellen. Deze modellen w...

  Stefanie
  TU Delft
 • Toegepaste Wiskunde. Vooral wiskunde dus, maar ook met natuurkunde- en informaticavakken om het ook echt te kunnen gebruiken.

  Anonieme reviewer
  TU Delft
  © 2019 Intostudies
  SMIT. Digitaal vakmanschap