Sector Taal en Cultuur

Opleidingen in Wijsbegeerte

Wil jij Wijsbegeerte gaan studeren? De opleiding Wijsbegeerte wordt door verschillende hogescholen in Nederland aangeboden. Hieronder vind je een lijst met de hogescholen waar je een opleiding Wijsbegeerte kunt volgen.

Taal en Cultuur
Wijsbegeerte

 • De opleiding gaat over de gehele geschiedenis van de filosofie, praktische filosofie (ethiek, sociale en politieke filosofie e.d.), theoretische filos...

  Boris Pulskens
  Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Natuurlijk 'gaat' het over filosofie. Of liever filosofen. Er wordt, vooral in het eerste anderhalf jaar, veel aandacht besteed aan het leggen van een...

  Werner
  Universiteit Leiden
 • Verschillende onderdelen van Wijsbegeerten worden uitgebreid behandeld, denk hierbij aan Ethiek Logica en de Geschiedenis.

  Robin
  Universiteit van Amsterdam
 • Een breder maatschappelijk inzicht ontwikkelen, open staan voor andere visies, argumentaties opbouwen.

  Laura Spoelman
  Universiteit Utrecht
 • Bij wijsbegeerte aan de UvA leer je alles over de belangrijkste filosofen, verschillende stromingen in het vakgebied, en onderdelen als logica, ethiek...

  Gertjan
  Universiteit van Amsterdam
 • De opleiding gaat over de vragen des leven. Het is daarom een ander soort opleiding dan meer beroepsgerichte studies. Je krijgt vakken over de geschie...

  Michelle Van de Beurcht
  Vrije Universiteit Amsterdam
  © 2019 Intostudies
  SMIT. Digitaal vakmanschap