Reviews

Reviews over de opleiding Fiscaal Recht aan Erasmus Universiteit Rotterdam

Wil jij Fiscaal Recht studeren in Rotterdam? Onderstaand vind je reviews over de opleiding Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in Rotterdam. Ook staan er gemiddelde ratings van studenten over de opleiding Fiscaal Recht en de Erasmus Universiteit Rotterdam in het algemeen.

Studenten over Fiscaal Recht

De reviews zijn geschreven door studenten die de opleiding Fiscaal Recht studeren of hebben gestudeerd. Kijk wat zij van deze Wo opleiding vinden zodat je deze informatie kunt gebruiken bij je studiekeuze.

Studeer je zelf de opleiding Fiscaal Recht aan Erasmus Universiteit Rotterdam? Review dan deze opleiding!

  • Onderwijsinstelling: Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Type opleiding: Wo Master
  • Plaats: Rotterdam
  • Aantal reviews: 1

Review van Martijn Schippers (22) uit Vlaardingen over Fiscaal Recht aan Erasmus Universiteit Rotterdam

  • 12-08-13

De master Fiscaal Recht is een verdieping van de bachelor. De vakken welke in de bachelor worden gegeven, komen bijna allemaal terug. Integrale behandeling van een belastingwet blijft achterwege, omda...

(Verwacht) Jaar van afstuderen:

2014

Vooropleiding

Ik heb de bachelor Fiscaal Recht gevolgd, alsmede een aantal extra vakken van de bachelor Rechtsgeleerdheid.

Waar gaat je opleiding over?

De master Fiscaal Recht is een verdieping van de bachelor. De vakken welke in de bachelor worden gegeven, komen bijna allemaal terug. Integrale behandeling van een belastingwet blijft achterwege, omdat specifieke deelonderwerpen worden uitgelicht en diepgaand worden behandeld en getoetst. Basiskennis wordt daarbij verondersteld. Naast meer nationale thema's (vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, schenk-, erf- en overdrachtsbelasting en estate planning) is er ook ruimschoots ruimte voor Europese/internationale thema's. Tevens is een vak genaamd Fiscaal Confrontatievak opgenomen, welke ingaat op onder andere geschiedkundige, filosofische, economische en sociale vragen omtrent het belastingrecht. Ten slotte moet er ook gekozen worden voor een bepaalde capita selecta. Dit betreft een negen weken durend, diepgaand, interactief en mijns inziens interessant vak naar keuze.

Komt je opleiding overeen met de verwachtingen die je ervan had? Waarom wel of niet?

De opleiding komt overeen met mijn verwachtingen. Dit komt vooral doordat ik de bachelor reeds had doorlopen, waardoor je goed op de hoogte bent van de ins- en outs van de wijze waarop het belastingrecht op de Erasmus Universiteit wordt gedoceerd.

Hoeveel contacturen heb je gemiddeld per week bij jouw opleiding?

10 uren

Hoeveel tijd besteed je gemiddeld per week aan jouw opleiding?

30 uren

Wat is je mening over de locatie van je school?

Goed

Wat is je mening over de faciliteiten van je school?

Goed

Wat is je mening over de organisatie van je school?

Goed

Toelichting

De universiteit is goed te bereiken. Alles bevindt zich op één terrein. De universiteit is jammer genoeg niet direct aan een metrolijn of treinstation gelegen. Zodoende loopt de reistijd iets op. Echter, omdat alle faciliteiten zich op het complex bevinden, doet dit zich enkel bij de heen- en terugweg voor. Als je in Rotterdam woont doet dit probleem zich al helemaal niet voor, want de campus ligt dicht bij Kralingen en het centrum. De organisatie is af en toe wat bureaucratisch, maar over het algemeen goed. Kwestie van de juiste personen contacten.

Wat is je mening over de sfeer van je school?

Matig

Wat is je mening over de colleges van je school?

Goed

Wat is je mening over de docenten van je school?

Uitstekend

Wat is je mening over de ondersteunende organen van je school?

Goed

Wat is je mening over het niveau van je opleiding?

Hoog

Toelichting

De colleges worden gegeven aan een kleine groep. Het is daarom makkelijk om iedereen binnen een korte tijd te leren kennen. Het nadeel is dat de studenten op de opleiding wat passief zijn. Dit merk je niet alleen tijdens de colleges, maar ook daarbuiten. Dit komt de sfeer niet ten goede. Echter, een deel distantieert zich hiervan en staat wel open voor een discussie tijdens de colleges en een biertje - zonder het zozeer over de opleiding te hebben - na afloop van de colleges. De docenten zijn bijna zonder uitzondering werkzaam in de praktijk. Daardoor blijft de stof niet te theoretisch en blijft de link met de praktijk gewaarborgd. Het niveau is hoog, maar zeer wel behapbaar. Persoonlijk vond ik de vakken soms beter te doen dan de bachelorvakken.

Welke kwaliteiten moeten aankomende studenten hebben om deze opleiding succesvol af te ronden?

Analytisch, Gedisciplineerd, Gemotiveerd, Stressbestendig, Zelfstandig

Waarom moeten aankomende studenten juist over deze kwaliteiten beschikken?

De stof is redelijk op de praktijk gericht, maar bij tijd en wijle toch best droog. Daarnaast zijn er relatief weinig contacturen. Zelfstudie is daarom zeer belangrijk. Discipline, motivatie en zelfstandigheid zijn zodoende onmisbare kwaliteiten die je moet beheersen. Ten slotte zijn de tentamenvragen zo samengesteld dat de docent inzicht krijgt of dat je een bepaald vraagstuk snapt. Dit lijkt logisch maar het ligt gecompliceerder. De vragen zijn soms omgeven van randinformatie, die voor het antwoord niet relevant zijn. De vragen zijn ook vrij lang. Analytisch en stressbestendig te werk gaan is dan ook van essentieel belang om een tentamen te halen.

Wat zijn volgens jou de positieve en negatieve punten van jouw hogeschool en/of opleiding?

Positief: - goede docenten; - kleine groepen; - gericht op de praktijk. Negatief (verbeterpunten): - het mag interactiever. Dat betekent ook dat personen die niet meedoen harder mogen worden gestraft; - de opzet als in de capita mag mijns inziens worden doorgetrokken naar andere vakken; - sfeer kan beter.
© 2019 Intostudies
SMIT. Digitaal vakmanschap