Intostudies › Over ons

Over ons

Als 18-jarige kwam Bas op de universiteit terecht en verbaasde zich over de snelheid waarmee de collegebanken nog maar halfvol zaten. Een groot deel van zijn medestudenten viel in het eerste jaar uit, omdat de studie te moeilijk of toch niet interessant genoeg was. Ook in zijn eigen omgeving zag Bas vrienden en bekenden eindeloos wisselen van studie. Met als gevolg dat sommigen nog steeds geen diploma op zak hebben.

Zo’n verkeerde studiekeuze is hartstikke frustrerend en zonde van je tijd en geld vond Bas. Onnodig ook, wanneer je je studiekeuze goed onderbouwd kunt maken. Maar dat is nu juist het probleem. De beschikbare informatie, waarop de meeste (aankomende) studenten hun studiekeuze bepalen, komt van hogescholen en universiteiten. Deze informatie is echter lang niet altijd volledig. Ook is het lastig om met behulp van deze informatie de verschillende instellingen, opleidingen en vakken te vergelijken op punten als inhoud, moeilijkheidsgraad, tijdsbesteding, organisatorische kwaliteit en kwaliteit van de docenten.

Om (aankomende) studenten te helpen een beter onderbouwde studiekeuze te maken, richtte Bas het platform Intostudies.nl op. Op Intostudies.nl kunnen huidige studenten hun ervaringen in het hoger onderwijs delen door reviews te geven over bachelor- en masteropleidingen, minoren, keuzevakken en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Want zeg nou zelf: wie kunnen er nu beter oordelen over een studie dan de studenten zelf? Niemand toch!

Door het beschikbaar stellen van de verschillende reviews hoopt Intostudies.nl een beter onderbouwde studiekeuze voor (aankomende) studenten mogelijk te maken en zo bij te dragen aan lagere studie-uitval, minder frustratie, een kortere studietijd en lagere studieschulden. Want daar is iedereen bij gebaat.

Meer over Intostudies.nl zie je in het onderstaande filmpje:

© 2019 Intostudies
SMIT. Digitaal vakmanschap